Hoạt Động Ngoại Khóa Lớp Tiếng Hàn Giao Tiếp

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 25/07/2019
Vừa qua tại Trung Tâm Giao Lưu Việt - Hàn HCE, các bạn học viên lớp Tiếng Hàn Giao Tiếp đã được giao lưu với bạn Hứu Hứa Nghi - giải nhì cuộc thi nói tiếng Hàn online 2018, đồng thời bạn Hữu Nghi cũng nhận học bổng tiếng Hàn 3 tháng tại trường đại học Woosong.

Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2019

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 19/06/2019
Hội đồng xúc tiến cuộc thi nói tiếng Hàn online cùng với Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn phát động "Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2019" vào ngày 03/11/2019 cho sinh viên, các bạn Việt Nam yêu thích K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc và ngôn ngữ tiếng Hàn

Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2018

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 10/04/2019
Cuộc thi nói tiếng Hàn online 2018