[HỘI THAO HSSV] LỊCH THI ĐẤU TUẦN NGÀY 15/12/2019

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 09/12/2019

[Hội thao HSSV] Lịch thi đấu tuần ngày 08/12/2019

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 02/12/2019

[Hội thao HSSV] Lịch thi đấu tuần 05 - Ngày 06/01/2019

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 03/01/2019
Bóng đá nam. Bóng đá nữ

[Hội thao HSSV] Lịch thi đấu tuần 04 - Ngày 30/12/2018

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 25/12/2018
Bóng đá

[Hội thao HSSV] Lịch thi đấu tuần 03 - Ngày 23/12/2018

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/12/2018
Điền kinh và Bóng chuyền

[Hội thao HSSV] Lịch thi đấu tuần 02 - Ngày 16/12/2018

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/12/2018
Kéo co và Cầu lông

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC LỚP NHẬT NGỮ CƠ BẢN K1/2018 VÀ K2/2018

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 16/11/2018
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC LỚP NHẬT NGỮ CƠ BẢN K1/2018 VÀ K2/2018