Hoạt động ngoại khóa

[Hội thao HSSV] LỊCH THI ĐẤU TUẦN NGÀY 08/12/2019

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 02/12/2019
|

Sáng - Khai mạc và kéo co

7h30 Sân trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM cơ sở 3

15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7

Kéo co nam: từ trận 01 đến trận 05 (5 trận)

Kéo co nữ: từ trận 01 đến trận 14 (14 trận)

|