Học bổng

Danh sách HSSV nhận học bổng HK2 năm học 2014 - 2015

Phòng Đào tạo | 14/08/2015
|

Điều kiện nhận học bổng học kỳ 2 NH 2014 - 2015:

  • Hệ Cao đẳng: điểm trung bình học tập từ 7,88 trở lên và điểm rèn luyện từ 70 trở lên.
  • Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: điểm trung bình học tập từ 7,7 trở lên (nếu điểm TBHT là 7,7 và điểm rèn luyện từ 83 trở lên).

Lưu ý:

Thời gian nhận học bổng HSSV theo dõi tại phòng Kế toán tài vụ.

Danh sách bổ sung học bổng khuyến khích học tập HK 1 NH 2014 -2015 khóa 25 TCCN

Danh sách học bổng TCCN HK 2 NH 2014 - 2015

Danh sách học bổng CĐ HK 2 NH 2014 - 2015

Danh sách học bổng lớp CKT 9.1 HK 2 NH 2014 - 2015

|