Tuyển chọn thành viên tham dự hội nghị hình mẫu thanh niên ASEAN (YMAC) 2017 tại SINGAPORE

Phòng QHHT & NCPT | 22/06/2017
Kế hoạch nhằm tuyển chọn 02 sinh viên tham dự YMAC tại Trường Singaoire Polytechnic, Singapore. Và bên cạnh đó cũng tuyển 01 giảng viên cố vấn phù hợp với yêu cầu của YMAC để tham dự cùng sinh viên.