Thông báo tuyển chọ thành viên tham dự chương trình HCE-SP LEX Tháng 9 năm 2016

Phòng QHHT & NCPT | 08/07/2016
Nhằm tuyển chọn thành viên phù hợp tham gia chương trình giao lưu học thuật với sinh viên trường Singapore Polytechnic (Singapore) và trường Kanazawa Institute of Technology (Nhật Bản)

Thông báo tuyển chọn thành viên tham dự tập huấn tại trường Singapore Polutechnic

Phòng QHHT & NCPT | 05/05/2016
V/v Tuyển chọn thành viên tham gia tập huấn chương trình giao lưu học thuật tại Trường Singapore Polytechnic từ ngày 05/6/2016 đến 25/6/2016

Chương trình "Ước mơ của tôi 3"

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2016

Tổng kết chương trình LeX

Phòng QHHT & NCPT | 20/04/2016