Tuyển chọn thành viên tham dự hội nghị hình mẫu thanh niên ASEAN (YMAC) 2017 tại SINGAPORE

Phòng QHHT & NCPT | 22/06/2017
Kế hoạch nhằm tuyển chọn 02 sinh viên tham dự YMAC tại Trường Singaoire Polytechnic, Singapore. Và bên cạnh đó cũng tuyển 01 giảng viên cố vấn phù hợp với yêu cầu của YMAC để tham dự cùng sinh viên.

Thông báo tuyển chọ thành viên tham dự chương trình HCE-SP LEX Tháng 9 năm 2016

Phòng QHHT & NCPT | 08/07/2016
Nhằm tuyển chọn thành viên phù hợp tham gia chương trình giao lưu học thuật với sinh viên trường Singapore Polytechnic (Singapore) và trường Kanazawa Institute of Technology (Nhật Bản)

Thông báo tuyển chọn thành viên tham dự tập huấn tại trường Singapore Polutechnic

Phòng QHHT & NCPT | 05/05/2016
V/v Tuyển chọn thành viên tham gia tập huấn chương trình giao lưu học thuật tại Trường Singapore Polytechnic từ ngày 05/6/2016 đến 25/6/2016