Thông báo tuyển chọ thành viên tham dự chương trình HCE-SP LEX Tháng 9 năm 2016

Phòng QHHT & NCPT | 08/07/2016
Nhằm tuyển chọn thành viên phù hợp tham gia chương trình giao lưu học thuật với sinh viên trường Singapore Polytechnic (Singapore) và trường Kanazawa Institute of Technology (Nhật Bản)

Thông báo tuyển chọn thành viên tham dự tập huấn tại trường Singapore Polutechnic

Phòng QHHT & NCPT | 05/05/2016
V/v Tuyển chọn thành viên tham gia tập huấn chương trình giao lưu học thuật tại Trường Singapore Polytechnic từ ngày 05/6/2016 đến 25/6/2016

Chương trình "Ước mơ của tôi 3"

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2016

Tổng kết chương trình LeX

Phòng QHHT & NCPT | 20/04/2016

Buổi trở lại làng trình bày ý tưởng với các hộ trong làng nghề

Phòng QHHT & NCPT | 09/05/2016
Đây là buổi trở lại làng nhằm đưa ra các ý tưởng cho các làng nghề

Buổi sinh hoạt về chụp ảnh của Thầy Bhatia Neelesh Jaikishin

Phòng QHHT & NCPT | 09/05/2016
Đây là buổi sinh hoạt về chụp ảnh của Thầy Bhatia Neelesh Jaikishin nhằm trao dồi thêm kỹ năng chụp ảnh cho các cán bộ - giảng viên và sinh viên đam mê chụp ảnh

Buổi sinh hoạt tại Khu Du Lịch Dần Xây ( Chương trình LeX )

Phòng QHHT & NCPT | 09/05/2016
Đây là buổi sinh hoạt và tìm hiểu về rừng phòng hộ của sinh viên 2 trường sau khi tổng kết thúc chương trình thực tế tại làng