Lễ khai mạc chương trình giao lưu trao đổi học thuật (LeX)

Phòng QHHT & NCPT | 05/04/2016
Sáng ngày 04/04/2016, Trường Cao Đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (HCE) cùng với Trường Singapore Polytechnic (SP) tổ chức Lễ khai mạc chương trình giao lưu trao đổi học thuật Learning Express (LeX).