Hợp tác quốc tế

Buổi sinh hoạt tại Khu Du Lịch Dần Xây ( Chương trình LeX )

Phòng QHHT & NCPT | 09/05/2016
|

Chiều ngày 9/4/2016, sau khi kết thúc chương trình học tập tìm hiểu các làng nghề tại thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ. Giảng viên và sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) và trường Singapore Polytechnic, Singapore đã có buổi tham quan, tìm hiểu và giao lưu tại khu du lịch Dần Xây. Tại đây mọi người được tìm hiểu về các loài động vật, thực vật và con người sống với rừng như thế nào.

 

         Sinh viên của 2 trường đang xem mô hình động thực vật tại nhà lưu mẫu

         

                       Sinh viên của 2 trường tìm hiểu đời sông thực vật tại rừng 

 

   

             Sinh viên 2 trường giao lưu với các hộ giữ rừng

   
|