Hợp tác quốc tế

Buổi tiếp đón và làm việc với Giáo sư Chung Yongkyo Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng QHHT & NCPT | 25/01/2018
|

     Với mục tiêu tạo cơ hội học tập cho sinh viên trên cơ sở năng lực đào tạo và nguồn lực của mỗi trường, ngày 18-01-2018, Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HCE) tổ chức đón tiếp Giáo sư Chung Yongkyo Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc) 

  Nhầm trao đổi về đặc tính và mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu cho các sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công Tác Xã Hội có nguyện vọng học tập nâng cao trình độ, bổ sung các kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế, cho sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế. Song song đó chương trình còn là dịp giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa cán bộ và giảng viên của hai Trường và tiếp theo bàn về hợp tác giữa hai Trường trong tương lai.

Hình ảnh lễ tiếp đón Giáo sư Chung Yongkyo Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc) tại trường HCE:

 

 

 

|