Hợp tác quốc tế

Buổi trở lại làng trình bày ý tưởng với các hộ trong làng nghề

Phòng QHHT & NCPT | 09/05/2016
|

Ngày 13/4/2016, các bạn sinh viên của 2 trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và trường Singapore Polytechnic, Singapore đã trở lại làng trình bày các ý tưởng của mình đưa ra các giảng pháp cho các hộ dân của các làng nghề mà các em đã đến tìm hiểu. Tại buổi triển lãm này, các hộ dân được nghe cá ý tưởng của sinh viên và cũng góp ý cho các mô hình giải pháp được tốt hơn và có thể áp dụng vào cuộc sống. Một trong 3 giải pháp tại 3 làng nghề là giải pháp phơi khô trong nhà tại làng cá khô được hộ dân đánh giá cao về ý tưởng và thực tế có thể áp dụng vào trong sản xuất.

Một sống hình ảnh tại buổi triển lãm tại làng:

Hình: Các mô hình giải pháp cho các làng nghề

1- Trình bày mô hình giải pháp cho làng muối:

 

   

 

     2- Trình bày mô hình giải pháp cho làng tôm khô

  

 

 3- Trình bày mô hình giải pháp cho làng cá khô

 

|