Hợp tác quốc tế

Chương trình Học bổng dài hạn Chính phủ Australia (Australia Awards Scholarships) trình độ Thạc sỹ học tại Úc

Phòng QHHT & NCPT | 25/01/2018
|
 
Thư ngỏ từ Đại sứ quán Úc về Chương trình Học bổng dài hạn Chính phủ Australia (Australia Awards Scholarships) trình độ Thạc sỹ học tại Úc. ( Thư gõ đính kèm File Download )
 
 
Đây là chương trình mà Úc sẽ tài trợ các suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín của Úc trong năm 2019. 
 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 01/02/2018 đến 30/4/2018 và nộp hồ sơ trực tuyến.

 
Quý thầy/cô nào quan tâm vui lòng truy cập trang web: 
 
http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2 để biết thêm chi tiết về tiêu chí hợp lệ cũng như cách nộp hồ trực tuyến
 
|