Hợp tác quốc tế

Đăng ký tham dự Diễn đàn Đổi mới xã hội STEP 2019 tại Singapore

Phòng QHHT & NCPT | 24/01/2019
|

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Đơn vị và địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore, Singapore (SUSS)

- Vui lòng đọc Thông báo đính kèm.

- Thời hạn đăng ký đến ngày 31/01/2019. Link đăng ký: http://bit.ly/step2019


 

|