Hợp tác quốc tế

Kết quả tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình tuổi trẻ ASEAN hành động (AYIA)

Phòng QHHT & NCPT | 23/05/2017
|
Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-QHHT&NCPT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển được Hiệu trưởng duyệt về kết quả tuyển chọn Học sinh - Sinh viên tham gia Chương trình Tuổi trẻ ASEAN Hành động,
 
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển công bố Danh sách sinh viên tham gia AYIA như sau:
 1 - Tờ trình kết quả tuyển chọn HSSV tham gia AYIA : File Download
 2 Danh sách HSSV tham gia AYIA 
 
    
|