Hợp tác quốc tế

Kết quả vòng 1 tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình tuổi trẻ Asean hành động

Phòng QHHT & NCPT | 13/05/2017
|

Ban tuyển chọn Học sinh - Sinh viên tham gia Chương trình Tuổi trẻ ASEAN Hành động thông báo kết quả tuyển chọn Học sinh - Sinh viên tại Vòng 1 - Kiểm tra năng lực tiếng Anh (danh sách đính kèm).

Sinh viên có tên trong danh sách lưu ý:
 
- Thời gian thi Vòng 2 là 8 giờ 00 phút - 10 giờ 00 phút, ngày 17/5/2017. Thí sinh vui lòng có mặt đúng giờ.
 
- Hình thức thi là làm việc nhóm. Nhóm được chọn ngẫu nhiên
 
 

 

|