Hợp tác quốc tế

Sinh viên tham gia Chương trình Đổi mới xã hội 2021 (KIT Online Social Innovation Program)

Phòng QHHT & NCPT | 08/03/2021
|

Từ ngày 22 đến 26 tháng 02 năm 2021, bốn bạn sinh viên xuất sắc của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hai bạn trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giao lưu quốc tế, đã tham gia Chương trình Đổi mới xã hội 2021 trực tuyến do Học viện Công nghệ Kanazawa (Nhật Bản) (KIT) tổ chức. Tham gia Chương trình còn có các bạn sinh viên đến từ trường Singapore Polytechnic (Singapore), Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia), International College of Technology (Nhật Bản) và không thể thiếu các bạn sinh đến từ trường chủ nhà.

Khi tham gia Chương trình, các bạn sinh viên đã học thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng, làm quen nhiều bạn mới và luyện tập được Tư duy thiết kế (Design Thinking) trong việc giải quyết các vấn đề. Mặc dù còn nhiều rào cản về ngôn ngữ và khó khăn khi Chương trình diễn ra trực tuyến nhưng các bạn sinh viên chúng ta đã học và chơi hết mình.

|