Hợp tác quốc tế

Thông báo chương trình tham quan học tập tại Đài Loan dành cho Học sinh – Sinh viên

Phòng QHHT & NCPT | 09/12/2016
|

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc chương trình tham quan học tập tại Đài Loan

 dành cho Học sinh – Sinh viên

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Căn cứ Văn bản số 161021/CV-HTGD ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Công ty Đầu tư Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam về việc đề nghị hỗ trợ hợp tác giáo dục,

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển thông tin đến Học sinh – Sinh viên chương trình tham quan học tập tại Đài Loan như sau:

1. Nội dung chương trình: Tham quan học tập tại Đài Loan dành cho Học sinh – Sinh viên

2. Đơn vị thực hiện: Công ty Đầu tư Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam

3. Địa điểm tham quan học tập: Đài Loan.

4. Thời gian dự kiến: từ ngày 15/01/2017 đến ngày 20/01/2017

Hạn đăng ký: 15/12/2016

Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2016

5. Chi phí ưu đãi: 650 USD/ sinh viên

6. Lịch trình tham quan và nội dung hồ sơ: xem tập tin đính kèm. ( File Download )

7. Cách thức đăng ký: 

Vui lòng liên hệ:

Công ty Đầu tư Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam

Địa chỉ: số 15-17, ngõ 14, khu A, Viện nghiên cứu rau củ,  thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Email: gbscenter.edu@gmail.com                  Điện thoại: 04 3876 0425              

ĐTDĐ: Ms Hưng: 098 7891 588            -        Ms Thủy:  097 1261 589

Trân trọng./.

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Đỗ Thị Kim Thanh

|