Hợp tác quốc tế

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình "Singapore from your home: Cultural Exchange Party"

Phòng QHHT & NCPT | 27/05/2022
|

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-CĐKT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tham gia Chương trình "Singapore from your home: Cultural Exchange Party", Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển thông tin đến sinh viên như sau:

- Chương trình "Singapore from your home: Cultural Exchange Party" trực tuyến là chương trình nhằm kết nối sinh viên trong cộng đồng ASEAN thông qua sự chia sẻ về văn hóa. Chương trình gồm hai phần chính:

+ Phần 01 - Ngày 24/6/2022 (Sáng từ 9g00 đến 10g45): Giới thiệu về văn hóa Singapore
+ Phần 02 - Ngày 01/7/2022 (Sáng từ 7g00 đến 10g00): Khám phá lễ hội truyền thống của Singapore và các nước khu vực ASEAN; trao đổi kiến thức văn hóa Việt Nam.
- Hình thức: trực tuyến thông qua Zoom.
- Số lượng tuyển chọn: 15 sinh viên HCE.
- Quyền lợi tham gia: sinh viên được cộng điểm rèn luyện. 

Sinh viên đăng ký tham gia tuyển chọn thông qua Google form: https://forms.gle/svnmo2BteweJxngb9

Sinh viên được chọn sẽ nhận Email thông báo từ Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển.

Trân trọng.

|