Hợp tác quốc tế

Thông báo Sinh viên đăng ký tham gia "Sakura Science Exchange Program 2022"

Phòng QHHT & NCPT | 08/06/2022
|

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-CĐKT ngày 06/6/2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Sakura Science Exchange Program 2022, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển gửi đến sinh viên Thông báo số 356/TB-CĐKT ngày 06/6/2022 về việc đăng ký dự tuyển và thông tin chi tiết về Chương trình. Sinh viên xem để nắm thông tin.

Thông tin dự tuyển Vòng 1:

 

|