Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển chọ thành viên tham dự chương trình HCE-SP LEX Tháng 9 năm 2016

Phòng QHHT & NCPT | 08/07/2016
|

Nhằm tuyển chọn thành viên phù hợp tham gia chương trình giao lưu học thuật với sinh viên trường Singapore Polytechnic (Singapore) và trường Kanazawa Institute of Technology (Nhật Bản),

Nhà trường thông báo việc tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn:

- Học sinh khóa 26.

- Sinh viên khóa 10, 11.

 

2. Tiêu chí tuyển chọn:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát;

- Sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ chương trình từ ngày 04/9/2016 đến ngày 17/9/2016;

- Chủ động tìm hiểu và cập nhật các thông tin về chương trình.

 

3. Thời gian đăng ký: từ ngày15/7/2016 đến 15/8/2016

 

4. Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu 02: Đơn xin tham gia Chương trình.   File Download

- 01 tấm ảnh 3 x 4 cm.

 

5. Nơi đăng ký:

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Điện thoại: 08-38306442

Email: intexchangeclub.hce@gmail.com

 

(Ứng viên vui lòng nộp bằng văn bản có chữ ký và bằng email).

|