Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển chọn thành viên tham dự tập huấn tại trường Singapore Polutechnic

Phòng QHHT & NCPT | 05/05/2016
|

Nhằm mục đích tuyển chọn 06 sinh viên ưu tú nhất để nhận học bổng toàn phần tham gia khóa huấn luyện 3 tuần tại trường Singapore Polytechnic do Tổ chức Temasek tài trợ (TF-SCALE@SP) dự kiến diễn ra từ ngày 05/6 đến ngày 25/6/2016.

Đồng thời phối hợp tuyển chọn sinh viên phù hợp để tham gia chương trình giao lưu học thuật với trường Singapore Polytechnic lần 3 (Từ ngày 04/9 đến ngày 17/9/2016).

a. Đối tượng tuyển chọn:

- Học sinh khóa 26.

- Sinh viên khóa 10, 11.

b. Tiêu chí tuyển chọn (Thông tin đính kèm):

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát;

- Có thể sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ chương trình từ ngày 04/9/2016 đến ngày 17/9/2016;

- Chủ động tìm hiểu và cập nhật các thông tin về chương trình.

c. Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu 02: Đơn xin tham gia Chương trình.   File Download

- Mẫu 03: Mẫu bài luận.   File Download

- 01 tấm ảnh 3 x 4 cm.

d. Nơi đăng ký:

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Điện thoại: 08-38306442

Email: intexchangeclub.hce@gmail.com

(Ứng viên vui lòng nộp bằng văn bản có chữ ký và bằng email).

|