Hợp tác quốc tế

Tuyển chọn thành viên tham dự hội nghị hình mẫu thanh niên ASEAN (YMAC) 2017 tại SINGAPORE

Phòng QHHT & NCPT | 22/06/2017
|
SRE-YMAC là một hội nghị cao đẳng, đại học mô phỏng một hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Chúng tôi hy vọng chào đón khoảng 200 sinh viên của các trường cao đẳng và đại học đến từ mười nước ASEAN đến Singapore. Sinh viên tham dự sẽ đóng vai trò là đại biểu của ASEAN để thảo luận các vấn đề kinh tế, an ninh, xã hội và văn hoá trong 4 ngày diễn ra hội nghị. Hội nghị sẽ kết thúc cùng với các giải pháp do sinh viên đề xuất để tạo những thay đổi tích cực trong ASEAN.
 
Đăng ký dự tuyển từ ngày 23/6/2017 đến ngày 05/7/2017. Mẫu đăng ký: File Download
 
Chi tiết tham khảo: Kế hoạch YMAC. ---- File Download

 

---wink Mẫu tham khảo (Mẫu này dành cho Thành viên chính thức được chọn cuối cùng làm ) ...File Download

     và Mẫu File Download

|