Công ty CP Mai Sen

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 21/01/2019

VinPro

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 21/01/2019

Công ty DKSH

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/01/2019

Công ty TNHH Quốc tế Unilever

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/01/2019

Công ty TNHH Hùng Anh

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/01/2019

Thuê Nhà Miễn Phí

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 09/01/2019

Công ty Vận tải Biển Lâm Khải Hoàn

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 27/12/2018

Công ty DV bảo vệ Nam Thiên Long

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 27/12/2018

Công ty Đông Phương

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/12/2018

Công ty CP XNK Hàng Việt

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 17/12/2018