Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng CFC

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 18/05/2018
Nv Tư vấn Tài chính, Dv khách hàng..

Công ty TNHH Insmart

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 16/05/2018
NV Marketing + NV Dịch vụ....

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/05/2018
Nv Kế toán + Thị trường + Bán hàng + Kiểm soát nội bộ Chi nhánh...

Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Builditect

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/05/2018
NV Kinh Doanh

Công ty TNHH Ôto Tân Minh Nguyên

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/04/2018
Trưởng Phòng Dịch vụ+ Quản đốc + Kế Toán tổng hợp ....

Công Ty Cổ Phần VINALED

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu - CN HCM

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
sales Logistics

Công Ty Đầu Tư Quốc Tế SBC Capital

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
Kinh doanh, Marketing, saler marketing, Kho vận, Kế toán, Tài chính

Ngân Hàng Á Châu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 09/04/2018
Nv Kinh Doanh + Tổ trưởng + Quản lý chất lượng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Luật

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 26/03/2018
Kế Toán Viên + Kế Toán Tổng Hợp + NV Văn Phòng