Cong ty TNHH O to Tan Minh Nguyen

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/07/2018

Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2018
NV kinh doanh + Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Trình Hưng Thái

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/07/2018
NV Kinh Doanh

Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Môi Trường Đức Hiếu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 05/07/2018
Kế Toán Bán hàng

Công ty LD VC Quốc tế Hải Vân

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 05/07/2018
NV Kinh Doanh

Công ty CP Công nghệ sinh học R.E.P

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/06/2018
NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH VT – DL – DV – TM Phú Thịnh

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/06/2018
Nv Kế Toán + Kinh doanh + Trợ lý...

Công Ty TNHH Hoàng Gia luật

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/06/2018
Kế Toán Viên – Kế toán Tổng Hợp - NV Văn Phòng

Công ty TNHH TM XNK Thép Cường Phát

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/06/2018
Kế toán + Nv Kinh Doanh

Công Ty TNHH Vinson

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/06/2018
Chuyên viên Kinh Doanh