Thông tin tuyển dụng Kế toán 24 - 11 -2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/11/2017

Thông báo tuyển dụng 24/11/2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/11/2017

Công Ty TNHH Nhật Huy Khang

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/11/2017
NV Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 03/11/2017
Part time & full time

Ngày hội việc làm Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Năm 2017

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/11/2017
Ngày hội việc làm Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Năm 2017

Công Ty TNHH TMDV & Tư Vấn Không Gian Sạch

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 25/10/2017
Nv Kinh Doanh + Chăm sóc Khách hàng

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/10/2017
NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH Citysmart Việt Nam

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/10/2017
NV PART-TIME

Công Ty Ajinomoto Việt Nam

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 12/10/2017
NV Quan Hệ Cộng Đồng

Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/09/2017
NV Kinh Doanh