Công ty CP Phát triển Ngôn Ngữ & Du Lịch Sài Gòn

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/04/2016
NV Tư Vấn

Công ty TNHH Dart Chocolate

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/04/2016
NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH Masan Nutri-Science

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 20/04/2016
Nv Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/04/2016
NV Kinh Doanh..

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 14/04/2016
NV Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA LUẬT

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 14/04/2016
Kế toán - NV Văn phòng ...

CÔNG TY TNHH TMDV MỰC IN MAI ANH

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/04/2016
Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Bất Động Sản Phúc Hưng

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/04/2016
Sales Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/04/2016
NV Kinh Doanh - Kế Toán

UBER

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/04/2016
Cộng Tác Viên