Công ty TNHH Ôto Tân Minh Nguyên

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/04/2018
Trưởng Phòng Dịch vụ+ Quản đốc + Kế Toán tổng hợp ....

Công Ty Cổ Phần VINALED

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu - CN HCM

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
sales Logistics

Công Ty Đầu Tư Quốc Tế SBC Capital

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/04/2018
Kinh doanh, Marketing, saler marketing, Kho vận, Kế toán, Tài chính

Ngân Hàng Á Châu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 09/04/2018
Nv Kinh Doanh + Tổ trưởng + Quản lý chất lượng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Luật

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 26/03/2018
Kế Toán Viên + Kế Toán Tổng Hợp + NV Văn Phòng

Công Ty TNHH QUEENMED

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/03/2018
NV Kinh Doanh

Công Ty Ôtô MITSUBISHI A.M.C

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/03/2018
TP. Kinh Doanh + NV Sale + Marketing...

công ty TNHH TM DV Việt Ý (Vinita)

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/03/2018
NV Kế Toán + NV Văn Phòng

Viện Nghiên Cứu Phát Triển TP / Viện Quy Hoạch Xây Dựng

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/03/2018
NV Kế Toán + Nv Kế Hoạch