CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ THÀNH PHÁT

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/07/2017
NV Kinh Doanh + Hành chánh nhân sự + Giám sát

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN PHAN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 18/07/2017
Nv Kế Toán + Thủ kho

Công ty Cổ phần Đầu tư sức khoẻ và Thẩm mỹ H&A

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/07/2017
Trợ lý phòng kinh doanh + Kế toán + Lễ tân + Đào tạo và chăm sóc khách hàng

CTY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/07/2017
NV Maketing + NV vị trí Admin +NV Kế toán + NV hành chính nhân sự

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 86

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2017
NV Kinh Doanh + NV Tư Vấn

NGÂN HÀNG CITIBANK SÀI GÒN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2017
NHÂN VIÊN UNIVERSAL BANKER

Công ty M&H

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 03/07/2017
Trợ lý kiểm toán và Trợ lý thẩm định giá, Nhân viên kế toán

Công ty TNHH MTV Carefree

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/06/2017
NV Chứng Từ + NV Giao Nhận + NV Kinh Doanh + NV Marketing + Thư Kí + NV Công Bố

CÔNG TY TNHH QUỲNH KHANG

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/06/2017
NV Kế Toán+ NV Văn Phòng

Công Ty TNHH Bình Việt Đức

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 21/06/2017
NV Kinh Doanh