Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics"

| 03/12/2019
Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics"

Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề Quản trị khách sạn và Nghề Hướng dẫn du lịch

| 22/12/2020
Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề Quản trị khách sạn và Nghề Hướng dẫn du lịch (Đã công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất"

| 29/10/2019
Thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất"

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"

| 07/03/2019
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"

Thông báo chào giá hạng mục "Cung cấp Banner - Backdrop - Standee" năm 2019 và hạng mục "In sổ tay sinh viên"

| 25/02/2019
Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM thông báo chào giá hạng mục "Cung cấp Banner - Backdrop - Standee" năm 2019 và hạng mục "In sổ tay sinh viên"

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên năm 2019

| 18/12/2018
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên năm 2019

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh trạnh gói thầu thiết bị các hạng mục thuộc nội dung mua sắm năm 2018

| 24/10/2018
Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM thông báo tổ chức chào hàng cạnh trạnh gói thầu thiết bị các hạng mục thuộc nội dung mua sắm năm 2018

Thông báo mời dự thầu thi công hạng mục "Sửa chữa nền sân trường..." và hạng mục "Cải tạo trần và vách ngăn phòng họp B2"

| 29/08/2018
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời dự thầu thi công hạng mục "Sửa chữa nền sân trường..." và hạng mục "Cải tạo trần và vách ngăn phòng họp B2"

Thông báo mời gửi báo giá cung cấp server, ổn áp tự động và máy in thẻ nhựa theo kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018

| 24/05/2018
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mời gửi báo giá cung cấp server, ổn áp tự động và máy in thẻ nhựa theo kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018

Thông báo kế hoạch tổ chức giữ xe tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

| 10/03/2021
Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức giữ xe của nhà trường tại địa chỉ 33 Vĩnh Viễn, P2, Q10, TP.HCM