Kế hoạch - Thông báo

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng HK II Năm học 2020 - 2021

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 06/05/2021
|

1/ Ngành Quản trị kinh doanh: File Download

Danh sách phân nhóm: File Download

2/ Ngành Kinh doanh thương mại: File Download

Danh sách phân nhóm: File Download

3/ Ngành Logistics: File Download

Danh sách phân nhóm: File Download

|