Kế hoạch - Thông báo

Thông báo v/v rà soát danh sách HSSV thuộc diện xét học bổng Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Phòng Công tác HSSV | 07/08/2020
|

Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể HSSV rà soát lại Danh sách HSSV thuộc diện được xét học bổng Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 (file đính kèm). Nếu có bất kỳ thông tin sai sót nào, HSSV có thể trực tiếp phản hồi tại Phòng Công tác HSSV hoặc gửi mail phản hồi ( ghi đầy đủ thông tin phản hồi ) tới địa chỉ email phongcthssv@kthcm.edu.vn trước 16h30 ngày 12/8/2020.

Danh sach HSSV thuộc diện xét Học bổng KKHT HK1 NH19-20 bổ sung lớp 14CKD

|