Kế hoạch - Thông báo

Thông tin hỗ trợ đơn vị thực tập HK2 năm học 2020 - 2021

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 14/05/2021
|
  Thời gian đăng ký đến hết ngày 23/5/2021
 
 - Khoa sẽ tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký hợp lệ và công bố danh sách đã đăng ký được vào ngày 24/05/2021 trên mục thông báo của khoa quản trị - Kinh doanh
- Số lượng sinh viên cho từng vị trí sẽ lấy theo thứ tự ưu tiên về thời gian đăng ký
Những HSSV đăng kí sớm tại khoa thì sẽ được sẽ được sắp xếp vào vị trí tuyển dụng Doanh nghiệp đang có nhu cầu.
 
Lưu ý: Đối với HSSV khi đã hết vị trí tuyển dụng theo danh sách tổng hợp của Doanh nghiệp thì có thể tìm Doanh nghiệp bên ngoài hoặc liên hệ trực tiếp đến TTHTSV&QHDN (Gặp thầy Sang)
  
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
A. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Công ty TNHH Hoàng Gia Luật - Số lượng tuyển 5 Vị trí quản trị kinh doanh
2. Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn (PTI Sài Gòn) - Số lượng tuyển 10 Vị trí Nhân sự hỗ trợ kinh doanh kênh môi giớ
3. Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Định  - Số lượng tuyển 5 Vị trí Nhân sự hỗ trợ phòng kinh doanh
4. Công ty Cổ phần bất động sản Đại Phú Vinh - Số lượng tuyển 40 vị trí Nhân viên kinh doanh
5. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hải sản Nha Trang - Số lượng tuyển 5 Vị trí Quản trị kinh doanh
 6. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hải sản Nha Trang - Số lượng tuyển 5 Vị trí Kinh doanh thương mại
7. Công ty TNHH thiết kế kiến trúc trang trí nội thất Paris  - Số lượng tuyển 15 vị trí Thực tập sinh kinh doanh
8. Công ty Cổ phần Dfurni - Số lượng tuyển 15 vị trí Quản trị kinh doanh
9. Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Builditect (Số lượng 12 NV- Thực tập sinh kinh doanh)
B. KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
 
10. Công ty Cổ phần Dfurni - Số lượng tuyển 2 Kinh doanh xuất nhập khẩu
11. Công ty TNHH Vi Toàn - Số lượng tuyển 1 -  Nhân viên xuất nhập khẩu
12. ông ty TNHH Paris Logistics  - Số lượng tuyển 15 -  Thực tập sinh kinh doanh xuất nhập khẩu
C. VỊ TRÍ KHÁC
13. Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn (PTI Sài Gòn) (Số lượng 5 NV- Nhân sự hỗ trợ bồi thường Bảo hiểm con người)
14. Công ty Cổ phần bất động sản Đại Phú Vinh - Số lượng tuyển 2 - Nhân viên tuyển dụng
15.  Công ty Cổ phần bất động sản Đại Phú Vinh - Số lượng tuyển 2 Nhân viên hành chính văn phòng
16.  Công ty Cổ phần bất động sản Đại Phú Vinh - Số lượng tuyển  40 Nhân viên tư vấn/telesale
17.  Công ty Cổ phần bất động sản Đại Phú Vinh - Số lượng tuyển 10 Nhân viên khảo sát thị trường
18. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VIETIT  - Số lượng tuyển 5 Nhân viên tư vấn dịch vụ  thiết kế quảng cáo
|