Kế hoạch - Thông báo

Thực tập quản trị doanh nghiệp ngành Quản trị kinh doanh KHÓA 14

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 21/05/2020
|

Những lưu ý khi tham gia thực tập (Chú ý: Tất cả SV đeo khẩu trang khi đến nơi thực tập) File Download

Kế hoạch thực tập quản trị doanh nghiệp File Download

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn theo nhóm thực tập Quản trị doanh nghiệp File Download

|