Kết quả kiểm tra tiếng Anh năng lực đầu vào Cao đẳng Khóa 12

Phòng Đào tạo | 24/10/2017
Kết quả thi ngày 17/10/2017

Kết quả thi các lớp hè

Phòng Đào tạo | 29/08/2017
Cập nhật kết quả thi lại và thi đợt 2

Kết quả thi hk2 cao đẳng khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 21/07/2017
Cập nhật điểm thi ngày 02/08/2017 - Khóa 10 học trả nợ cùng khóa 12