Kết quả thi các lớp hè

Phòng Đào tạo | 29/08/2017
Cập nhật mới 12/09/2017

Kết quả thi hk2 cao đẳng khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 21/07/2017
Cập nhật điểm thi ngày 02/08/2017 - Khóa 10 học trả nợ cùng khóa 12

Kết quả thi lại HK 6 Cao đẳng khóa 10 (HK2 NH 2016 - 2017)

Phòng Đào tạo | 12/06/2017
Cập nhật điểm thi ngày 28/06/2017

Kết quả thi HK 4 Cao đẳng khóa 11 (HK2 NH 2016 - 2017 )

Phòng Đào tạo | 08/06/2017
07/07: Cập nhật điểm thi đợt 2 khóa 11