Kết thúc học phần

Kết quả thi lại các khóa CĐ học trả nợ cùng khóa 12 hk2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 18/09/2017
|

Ngày cập nhật 18/09/2017:

1. Anh văn CB 2

2. Nguyên lý kế toán

3. Tin học ứng dụng trong KD

4. Văn bản và lưu trữ học ĐC

Ngày cập nhật 27/09/2017:

1. Nghe - nói 3

2. Ngữ pháp 2

3. Tài chính - tín dụng

 Chú ý:

        Sinh viên vào mục Phòng Đào tạo / Các biểu mẫu / Hướng dẫn học vụ Phòng Đào tạo để xem quy trình chấm phúc khảo bài thi. Sau thời hạn 7 ngày quy định Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại kể từ ngày công bố điểm.

 

|