Lịch thi học kỳ I Cao đẳng chính quy NH 2019 - 2020 - đợt 2 (có điều chỉnh)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 11/12/2019
Lưu ý: sinh viên chỉ được tham dự đợt thi khi xuất trình thẻ HSSV cho cán bộ coi thi

Lịch thi học kỳ I NH 2019 - 2020 - trung cấp chính quy

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 10/12/2019
Lưu ý: học sinh chỉ được tham dự đợt thi khi xuất trình thẻ HSSV cho cán bộ coi thi

Lịch thi lại Trung cấp HK1 (2018-2019)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 24/04/2019