LỊCH THI HK2 N.H 2017 - 2018 - TCCN KHÓA 28

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 23/05/2018

LỊCH THI HK2 N.H 2017 - 2018 - CAO ĐẲNG - ĐỢT 3

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 23/05/2018
- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi: Ca1 - 07g00 / Ca2 - 09g00 để làm thủ tục dự thi.

KẾ HOẠCH THI HK2 N.H 2017 - 2018 - CAO ĐẲNG K.11

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 27/03/2018
- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi: Ca1 - 07g00 / Ca2 - 09g00 để làm thủ tục dự thi.

KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 29/12/2017

KẾ HOẠCH THI HK1 TCCN KHÓA 28 - NĂM HỌC 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 18/12/2017

KẾ HOẠCH THI LẠI HK HÈ CĐ K.10 N.H 2016 - 2017

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 15/09/2017