Lịch thi lần 2 học kỳ 2 NH 2019 - 2020

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 31/08/2020

Điều chỉnh giờ môn thi học kỳ 2 NH 2019 - 2020

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 29/07/2020

Lịch thi lần 2 HK1 Trung cấp chính quy NH 2019 - 2020

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 08/05/2020

Lịch thi lần 2 HK1 Cao đẳng chính quy NH 2019 - 2020

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 06/05/2020

Lịch thi học kỳ I Cao đẳng chính quy NH 2019 - 2020 - đợt 2 (có điều chỉnh)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 11/12/2019
Lưu ý: sinh viên chỉ được tham dự đợt thi khi xuất trình thẻ HSSV cho cán bộ coi thi

Lịch thi học kỳ I NH 2019 - 2020 - trung cấp chính quy

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 10/12/2019
Lưu ý: học sinh chỉ được tham dự đợt thi khi xuất trình thẻ HSSV cho cán bộ coi thi