Kế hoạch thi lại tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 15/10/2015

Lịch thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào năm học 2015 - 2016 (bắt buộc)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 17/09/2015
Lịch thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào K11 cao đẳng - Năm học 2015 - 2016 - Sinh viên tham dự đầy đủ để làm căn cứ xếp lớp đầu khóa.

Lịch khảo sát tiếng Anh - N.H 2014 - 2015

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 06/08/2015