TKB hóa 25, 26 và 27 còn nợ học phần - (bổ sung lịch học môn Anh văn căn bản 1 và 2; Anh văn chuyên ngành Kế toán)

Khoa Tài chính - Kế toán | 19/11/2018
Thời khóa biểu các học phần của khóa 25, 26 và 27 còn nợ học phần - Trình độ: Trung cấp (điều chỉnh)

Thời khóa biểu khóa 29 - trình độ Trung cấp, hình thức Chính quy

Khoa Tài chính - Kế toán | 07/11/2018
TKB học kỳ I (NH 2018 - 2019) - Khóa 29- 29TKT01

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 31/08/2017
Lịch giảng từ 14/04/2018 đến 21/04/2018

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Khoa Tài chính - Kế toán | 29/07/2016
Tuần từ 03/7/2017 đến 08/7/2017