TKB hóa 25, 26 và 27 còn nợ học phần - (bổ sung lịch học môn Anh văn căn bản 1 và 2; Anh văn chuyên ngành Kế toán)

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 19/11/2018
Thời khóa biểu các học phần của khóa 25, 26 và 27 còn nợ học phần - Trình độ: Trung cấp (điều chỉnh)

Thời khóa biểu khóa 29 - trình độ Trung cấp, hình thức Chính quy

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 07/11/2018
TKB học kỳ I (NH 2018 - 2019) - Khóa 29- 29TKT01