Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Phòng Thanh tra & ĐBCL | 23/07/2015
|

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 (Thời gian tiếp công dân hàng tuần)

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch tiếp công dân vào các buổi chiều ngày: Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

Thời gian từ 13h15 tới 16h để tiếp nhận và giải quyết các vần đề Khiếu nại, Tố cáo của công dân.

Ngoài giờ quy định trên nếu có vấn đề bức thiết và cấp bách, phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng sẽ giải quyết theo yêu cầu.

 

Ngày trong tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Chiều

Tiếp công dân

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Tiếp công dân

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Tiếp công dân

Thực hiện công việc nội bộ phòng

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đề nghị các công dân tiến hành khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình và thủ tục luật Khiếu nại, tố cáo của QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ban hành.

PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG. 

 

|