Liên chi Đoàn – Hội Sinh viên

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Thương mại - Du lịch nhiệm kỳ 2017 - 2019

Khoa Thương mại Du lịch | 14/07/2017
|
 
 

Vào ngày13/1/2017, Liên chi đoàn Khoa Thương mại – Du lịch đã tổ chức Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Thương mại Du lịch. Đại hội đã diễn trong trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm và đã chọn ra Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ…

Giới thiệu Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Thương mại – Du lịch nhiệm kỳ 2017 - 2019DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

LIÊN CHI ĐOÀNKHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH NHIỆM KỲ2017 - 2019

STT

TÊN THÀNH VIÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

1

PHONG CHÍ NHÂN

12/2/1991

BÍ THƯ

2

NGUYỄN MINH NHỰT

15/06/1997

PHÓ BÍ THƯ

3

NGUYỄN THANH THUYẾT

20/08/1998

ỦY VIÊN BCH

4

NGÔ THỊ HẠNH NHI

9/11/1997

ỦY VIÊN BCH

5

BÙI QUANG VINH

18/01/1998

ỦY VIÊN BCH

6

HOANG NGUYÊN HUY

23/08/1997

ỦY VIÊN BCH

7

PHAN VĂN KHẢI

12/06/1997

ỦY VIÊN BCH

 

Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Thương mại Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2019 bao gồm các đồng chí có tuổi đời còn trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm. và luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên Ban chấp hành nên chọn phần lớn từ học sinh sinh viên các khoá mới và có một vài thành viên khoá cũ nhằm có sự kế thừa, hướng dẫn công việc từ các khoá cũ và hỗ trợ nhau tốt hơn trong công việc

Phương hướng của Liên chi đoàn Khoa Thương mại – Du lịch nhiệm kỳ 2017 - 2019

          Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong sinh viên, thực hiện tốt công tác học tập và lao động noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nhiệt huyết trong các công tác vì lợi ích xã hội

          Nâng cao chất lượng chi đoàn, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động đội nhóm.

          Chủ động linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương của Đoàn trường, Đoàn khoa.

          Giới thiệu các đoàn viên thanh niên có thành tích học tập,rèn luyện tốt, vượt khó nhận các suất học bổng của các tổ chức tài trợ.

          Thông qua kết quả học tập và hoạt động thực tiễn để giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng.

          Tăng cường các hoạt động nâng cao kết quả học tập trong sinh viên. Triển khai các giải pháp để sinh viên tham gia đăng kí, phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, phối hợp cùng Hội Sinh viên trường tổ chức tuyên dương danh hiệu cấp trường, các Khoa, lớp có hình thức, ghi nhận, tuyên dương danh hiệu cấp Khoa, lớp.

          Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện truyền thống: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, các Ngày thứ bảy tình nguyện, hiến máu tình nguyện.

          Phát huy tối đa chuyên môn của giảng viên, sinh viên, học sinh vào hoạt động tình nguyện; mỗi hoạt động tình nguyện phải đề ra được các công trình, phần việc cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề của nhà trường và thành phố, ưu tiên vào các vấn đề: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng văn minh đô thị.

Vận động đoàn viên thanh niên tham gia tích cực chương trình “Giờ trái đất”, thực hiện các ngày chủ nhật xanh, ngày hội tái chế, chương trình phân loại rác tại nguồn, tổ chức các ngày hành động vì môi trường.

 
|