Liên chi Đoàn – Hội Sinh viên

Hội thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa Thương mại - Du lịch năm 2017"

Khoa Thương mại Du lịch | 14/07/2017
|
 
 

Vào ngày 18/3/2017, Liên Chi đoàn Khoa Thương mại – Du lịch đã tổ chức thành công Hội thi Học sinh – Sinh viên giỏi Khoa Thương mại – Du lịch. Hội thi được chia thành nhiều vòng thi với sự tham gia tích cực của các Học sinh – Sinh viên từ các Chi đoàn thuộc Khoa.

Hội thi Học sinh – Sinh viên giỏi Khoa Thưong mại – Du lịch là một sân chơi bổ ích, mang tính học thuật kết hợp với thực tiễn để có thể trang bị cho học sinh sinh viên của Khoa một nền tảng kiến thức vững chắc và bản lĩnh cá nhân để có thể làm nền tảng cho học sinh sinh viên tự tin sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh về Hội thi:

 
|