Kế hoạch tổ chức cuộc thi Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa QT-KD năm học 2017 - 2018

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 21/04/2018
Với chủ đề "Ý tưởng khởi nghiệp 2018"

Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2019

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 25/04/2017
Ngày 13 tháng 01 năm 2017 Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa QTKD đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường trực. Kết quả của phiên họp như sau: