Liên chi Đoàn – Liên chi Hội

Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2019

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 25/04/2017
|
     Ngày 13 tháng 01 năm 2017 Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa QTKD đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường trực. Kết quả của phiên họp như sau:
 

 • Họ và tên: Hoàng Tú Uyên
 • Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa
 • Đơn vị công tác: Khoa QTKD
 • Liên hệ: uyenht@kthcm.edu.vn
 • Họ và tên: Trần Ngọc Diệp
 • Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Khoa
 • Đơn vị: Chi đoàn 11CQT01
 • Liên hệ: 0981186092
 • Họ và tên: Lê Đức Thọ
 • Chức vụ: Ủy viên thường trực
 • Đơn vị công tác: Khoa QTKD
 • Liên hệ: thold@kthcm.edu.vn
 • Họ và tên: Nguyễn Trương Minh Hà
 • Chức vụ: UVBCH
 • Đơn vị : Chi đoàn 12CQT06
 • Liên hệ: 01626871457
 • Họ và tên: Nguyễn Bảo Khánh
 • Chức vụ: UVBCH
 • Đơn vị : Chi đoàn 12CQT01
 • Liên hệ: 0924932181
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thương
 • Chức vụ: UVBCH
 • Đơn vị : Chi đoàn 12CQT03
 • Liên hệ: 01639778771
 • Họ và tên: Trần Gia Trung
 • Chức vụ: UVBCH
 • Đơn vị : Chi đoàn 12CQT03
 • Liên hệ: 01645088781

 

|