Liên chi đoàn

Hình ảnh về buổi hội thảo chia sẻ kỹ năng học Tiếng Anh với chủ đề "Để Tiếng Anh không còn là rào cản"

Khoa Ngoại ngữ | 17/07/2018
|

Các bạn sinh viên khoa Ngoại ngữ đã có một buổi hội thảo trao đổi về các cách học Tiếng Anh hiệu quả. Hội thảo với sự tham gia của các giảng viên khoa Ngoại ngữ và sinh viên các lớp. Báo cáo viên của Hội thảo là các bạn sinh viên tiêu biểu đến từ 3 khóa 11, 12 và 13 của khoa Ngoại ngữ. 

Sau đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt. 

|