Lược sử

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
|

LƯỢC SỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cách đây 25 năm, ngày 15/09/1989 theo Quyết định số 536/ QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, trường Trung học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chánh, Trung học Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung học Lao động - Tiền lương. Trong quá trình phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ viên chức, công chức nhà trường và được sự chỉ đạo sâu sát cũng như được sự hỗ trợ quý báu của lãnh đạo các cấp, ngày 03/02/2005 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 620/ QĐ-BGD & ĐT - TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của Trường Trung học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao Đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết cần có một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, cho nên trong 25 năm hoạt động nhà trường đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo cho 9 chuyên ngành đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp (Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kế toán hành chính sự nghiệp, Nghiệp vụ kinh tế ngoại thương, Hướng dẫn viên du lịch, Kế toán tin học, Tiếp tân khách sạn nhà hàng và Nghiệp vị thuế) và 5 ngành đào tạo bậc Cao đẳng (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tiếng anh, Công tác xã hội) đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội.

25 năm qua, quá trình phát triển nhà trường gắn liền với quá trình phát triển đội ngũ giảng viên, ngày nay trường đã có một đội ngũ giảng viên 100% đạt chuẩn trở lên, trong đó có 54,6% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, có 3% đảng viên đang làm nghiên cứu sinh, có 28% đang học cao học, 100% giảng viên đã có chứng chỉ sư phạm. Có thể nói nhiệm vụ nâng cao cao trình độ chuyên môn cho giảng viên là nhiệm vụ khó khăn, đây là sự nỗ lực rất lớn của nhà trường trong suốt thời gian qua. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo cung cấp cho xã hội khoảng 35.769 HSSV (trong đó hệ chính quy 21.450 HSSV, hệ vừa làm vừa học 14.319 học viên) có trình độ Cao đẳng và Trung cấp Kinh tế cho Thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần nhỏ bé trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của Nhà trường trong 25 năm qua đã được Lãnh đạo Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ, Chủ Tịch Nước ghi nhận. Nhiều năm qua Trường được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen và cờ xuất sắc. Đặc biệt năm 2007 Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, theo Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 15/10/2007 và Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2005 - 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, theo Quyết định số 505/ QĐ-CTN ngày 28/04/2010. Đồng thời nhiều cá nhân được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố tặng bằng khen.

Thay mặt Cấp ủy, Ban giám hiệu, tập thể CB - GV - NV và HSSV toàn trường xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo Thành Ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành Thành Phố, các cơ quan báo chí dành cho Trường trong 25 năm qua.

Xin cảm ơn toàn thể CBCC-VC nhà trường ở các thế hệ đã đóng góp cho sự phát triển của nhà trường trong 25 năm qua.

                                                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

                                                                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

|