Thông báo Về việc tổ chức ôn và thi kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế JETSET 2019 (đợt 1)

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 11/12/2018
Thông báo Về việc tổ chức ôn và thi kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế JETSET 2019 (đợt 1)

Về việc điều chỉnh ngày tổ chức thi xét chuẩn tiếng Anh Quốc tế JETSET năm 2018 (đợt 4) ngày 02/12/2018

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 26/11/2018
Về việc điều chỉnh ngày tổ chức thi xét chuẩn tiếng Anh Quốc tế JETSET năm 2018 (đợt 4) ngày 02/12/2018

Về việc tạm hoãn tổ chức thi xét chuẩn tiếng Anh quốc tế JETSET đợt 4 - ngày 25/11/2018

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 24/11/2018
Về việc tạm hoãn tổ chức thi xét chuẩn tiếng Anh quốc tế JETSET đợt 4 - ngày 25/11/2018

Thông báo kết quả thi tiếng Anh quốc tế JETSET trình độ CEFR: A2&B2 ngày 23/9/2018

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 05/11/2018
Kết quả thi JETSET trình độ CEFR: A2&B2 ngày thi ngày 23/9/2018 đã chuyển sang phòng Đào tạo; HSSV nhận Giấy chứng nhận từ ngày 19/11/2018.