Ngoại ngữ

Thông báo phổ biến quy chế thi TOEIC và Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 25/07/2019
|

    THÔNG BÁO PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI TOEIC VÀ KIỂM TRA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

  1. Thời gian: 09:00, ngày 27/7/2019 (thứ 7).
  2. Địa điểm: Phòng B1 - Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM - 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10.
  3. Nội dung: 
    • Phổ biến quy định dành cho thí sinh.
    • Hướng dẫn dự thi TOEIC.
  4. Thí sinh dự thi TOEIC ngày 04/8/2019 vui lòng kiểm tra thông tin đăng ký trước ngày đến nghe phổ biến quy chế thi. Nếu có sai sót, vui lòng thông báo điều chỉnh tại Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực, hạn chót 29/7/2019 (thứ 2). Sau thời hạn điều chỉnh thông tin, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai thông tin đăng ký dự thi của thí sinh.
  5. Xem danh sách đăng ký tại đây: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC 04/8/2019
  6. Liên hệ điều chỉnh thông tin đăng ký:

Văn phòng Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực

Khu B - Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, TP.HCM

Gặp cô Bích Ngọc - Email: ngocttb@kthcm.edu.vn - ĐT: 0937 77 88 990

 

           

|