Phúc khảo bài thi tốt nghiệp

V/V NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO THI LẠI TỐT NGHIỆP KHÓA 8 CĐ, KHÓA 24 TCCN - 12/2015

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 28/01/2016
|

THÔNG BÁO
V/v nhận đơn phúc khảo bài thi lại tốt nghiệp khóa 8 CĐ, khóa 24 TCCN
và các khóa trước thi lại tốt nghiệp cùng với khóa 8 CĐ, khóa 24 TCCN
12/2015


- Liên hệ nhận và nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Thời gian nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp: từ 28/01/2016 đến hết ngày 22/02/2016.

|