Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học T6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 22/06/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học T6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo viết tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc gia tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm.

Phòng QHHT & NCPT | 20/06/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo viết tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc gia tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm.

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 08/06/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 08/06/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Tháng 6/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn TP.HCM, thực trạng và giải pháp”

Phòng QHHT & NCPT | 14/05/2022
Kính gửi Thầy/ Cô Trưởng/ phụ trách các đơn vị, theo chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng triển khai thực hiện CV 17144/SLĐTBXH-GDNN ngày 13/5/2022 V/v mời viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn TP.HCM, thực trạng và giải pháp”, Quý Thầy/ Cô vui lòng triển khai đến đội ngũ giảng viên, viên chức trong đơn vị tích cực tham gia. Thời gian thực hiện đến hết ngày 23/5/2022. Trân trọng.

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 5/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học 2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 5/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học 2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Tháng 4/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 05/04/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Tháng 4/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 05/04/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Phòng QHHT & NCPT | 02/03/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời quý Thầy/ Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế 2022. Chi tiết theo file đính kèm