Sơ đồ tổ chức

Nhân sự Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 13/07/2015
|
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Trương Tấn Lộc Giám đốc loctt@kthcm.edu.vn
2 Mộng Triệu Lan Phó Giám đốc lanmt@kthcm.edu.vn
3 Phạm Đình Tuấn Anh Nhân viên anhpdt@kthcm.edu.vn
4 Phạm Thị Hằng Nhân viên hangpt@kthcm.edu.vn
5 Cao Thị Nga Nhân viên ngact@kthcm.edu.vn
6 Đặng Chí Luận Nhân viên luandc@kthcm.edu.vn
7 Nguyễn Thị Xuân Thu Nhân viên thuntx@kthcm.edu.vn

 

|