Sơ đồ tổ chức

Nhân sự Trung tâm Thông tin - Thư viện - Tuyển sinh

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 13/07/2015
|
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL  ĐIỆN THOẠI
1 Trương Tấn Lộc Giám đốc loctt@kthcm.edu.vn
2 Nguyễn Thụy Vương Khanh Phó Giám đốc khanhntv@kthcm.edu.vn (028) 38323245
3 Trần Lâm Phương Uyên Nhân viên uyentlp@kthcm.edu.vn
4 Phạm Đình Tuấn Anh Nhân viên anhpdt@kthcm.edu.vn
5 Phạm Thị Hằng Nhân viên hangpt@kthcm.edu.vn
6 Cao Thị Nga Nhân viên ngact@kthcm.edu.vn
7 Đặng Chí Luận Nhân viên luandc@kthcm.edu.vn
8 Nguyễn Thị Xuân Thu Nhân viên thuntx@kthcm.edu.vn

 

|