Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Khoa cơ bản

Khoa Cơ bản | 24/08/2015
|
 Thầy Hoàng Hữu Vinh ( Trưởng Khoa)
 Thầy Đỗ Công Thánh ( Phó Trưởng Khoa)
 

TỔ TIN HỌC

Thầy Kiều Tất Thắng
Thầy Trương Tấn Lộc
Thầy Trương Châu
Thầy Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ
Cô Tạ Thị Hồng Trâm
Thầy Nguyễn Hải Triều
 

TỔ TOÁN

 Cô Lâm Yến Dung
 Cô Nguyễn Thị Phương Thùy
 
 
 
 
 

TỔ THỐNG KÊ

 Thầy Dương Văn Chí
 Thầy Nguyễn Thanh Hùng
 Thầy Huỳnh Công Toại
 
 
 
 

 

|